De nood

Waarom Safe Haven nodig is

Safe Haven is uit nood geboren.  Er bestaat al tijden een toename in het aantal migranten wat hier verblijft zonder documenten en zonder voorzieningen. Ondanks alle inzet van de Integratie Naturalisatie Dienst (IND) en Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) om de vreemdeling terug te sturen naar land van herkomst. Wij zijn ervan overtuigd dat deze mensen een humane en sterker nog: een liefdevolle benadering verdienen.

Buitenspel

Terwijl de bestuurlijke en maatschappelijke discussie betreft de doelgroep doorgaat,  staat deze zelfde groep stil. Stil in het leven, bewegeloos stil, monddood stil. Ze doen niet mee aan de economie, niet aan de maatschappij. “I am a living dead woman.”  Dat zijn de zwaar deprimerende woorden die het bestaan van een vrouw zonder papieren weergaven, door haar zelf. Hiermee bedoelde ze;  Ik besta maar ik leef niet. Ik mag niks, ik doe er niet toe, het leven is zo zinloos.

De eigenwaarde van de mensen in deze situatie is vaak zo laag, dat verdient een andere koers. Zij verdienen net als elk ander mens in onze maatschappij een ander geluid – Je doet er wel toe, jij verdient ook een veilige warme plek, waar je gekend en gezien wordt

Uit ervaringen en onderzoeken* blijkt dat wanneer deze kwetsbare groep een 24-uurs verblijfsplaats heeft en goede begeleiding ontvangt, betere weloverwogen keuzes maakt. Bijvoorbeeld ook om terug te keren naar thuisland.

* Rapport ‘Valse hoop of bittere noodzaak’, in opdracht van Amnesty & Stichting Los