Over

Daarom een Safe Haven in Rotterdam eo.

In Rotterdam leven naar schatting zo’n 15.000 mensen zonder geldige verblijfspapieren. In de volksmond worden ze illegalen genoemd, formeel zijn het ongedocumenteerden. Een status die maakt dat ze geen recht hebben om te werken, geen recht hebben op bijstand en tot voor kort ook niet op basisvoorzieningen zoals Bed Bad Brood (BBB). Het is een kwetsbare groep die onzeker is over hun bestaan in het heden en over hun toekomst. Mensen die vaak al het nodige hebben meegemaakt in de korte of soms langere tijd dat ze hier in NL zijn. Ook de weg hiernaartoe of de historie die ze vanuit hun thuisland meedragen maakt ze kwetsbaar. De vrouwen in deze groep zijn éxtra kwetsbaar. Omdat ze vrouw zijn, vreemdeling, zonder rechten en een klein, al dan niet betrouwbaar, netwerk hebben. Dit maakt de kans groot dat deze groep wordt uitgebuit, bijvoorbeeld in de prostitutie.

Voor deze ongedocumenteerde vrouwen bestaat het verlangen een Safe Haven te creëren.
Een fysiek en emotioneel veilige plek waar ruimte is om tot rust te komen.
Waar vrouwen zich kunnen ontplooien en toewerken naar een hoopvolle toekomst
hier in NL of elders.

De stichting heeft als doel vastgesteld in de notariële akte;  het bieden van materiële en immateriële steun aan kwetsbare migranten vrouwen in het Rijnmond gebied. Safe Haven wil haar doel bereiken door:

  • het bieden van tijdelijk veilig onderdak
  • het geven van alle vormen van hulp aan de doelgroep, waarmee zij in hun hele menszijn zo goed mogelijk herstellen en een volwaardige positie in de samenleving in kunnen nemen in Nederland danwel ergens anders.
  • waar mogelijk samen te werken met andere organisaties die bijdragen aan de doelstelling.