Hoe & wat

Hoe ziet dat er uit

We willen als een community invulling geven aan deze missie en doelstelling. Dat begint fysiek bij een gebouw van steen, met een dak erop, de kachel aan en brood op de plank. Maar dit is niet afdoende. Het gaat ook om een emotioneel veilige plek waar gewerkt wordt aan de toekomst. Dus gericht op vooruitgang. Daarvoor is ook begeleiding nodig. Safe Haven wil deze begeleiding van binnen en van buitenaf bieden, als een community van betrokken mensen bij de doelgroep. Van binnenuit door een warme liefdevolle omgeving in een leefgemeenschap te vormen. Waar samen gegeten en het leven gedeeld wordt. Het zal een mozaïek zijn van Nederlanders en vrouwen van de doelgroep. Uitgangspunt is een kleinschalige woonvorm met een huiselijke sfeer en ruimte voor 4 max 5 gasten. In de toekomst zien we graag verschillende woonvormen in verschillende grote en mate van zelfredzaamheid.

Wat daar verder gebeurt

Onderdak en levensonderhoud. Een woongroep met vaste kernbewoners bieden tijdelijke veilige woonruimte aan de doelgroep. Er zal ook deels in levensonderhoud worden voorzien.

Dagbesteding. Er zal gezocht worden naar een zinvolle dagbesteding waarbij de tijdelijk gasten ook daadwerkelijk wat kunnen leren of bijdragen aan de gemeenschap. Dit draagt bij aan afleiding van stressvolle situatie.

Cursussen & training. Trainingen dragen bij aan de ontplooiing van de persoon en een blik naar de toekomst te werpen. Meet de trainingen zal de zelfredzaamheid en daarmee de kansen tot integratie in NL danwel re-integratie in thuisland wordt vergroot.

Begeleiding & toeleiding. In de verblijfsperiode kan de persoon tot rust komen en zich beraden op de stappen die nodig zijn om haar situatie te verbeteren. Na een korte gewenningsperiode zal er een begeleidingsplan opgesteld worden met de persoon in kwestie. Samen worden groeidoelen geformuleerd. Een begeleider in huis zal dit initiëren, begeleiden  en monitoren. Er wordt gebruik gemaakt van andere instanties buiten de deur die adequate hulp kunnen bieden op specifieke vraagstellingen waar Safe Haven niet in kan voorzien. De casuïstiek wordt besproken met (semi)professionals die verbonden zijn aan Safe Haven.

Netwerken. Zowel wat betreft de begeleiding als andere hulp, is de opbouw van een ondersteunend netwerk gewenst. Dit netwerk kan bestaan uit organisaties waar mee wordt samengewerkt die bijdragen aan de realisatie van de doelstelling. Als ook vrijwilligers die ondersteunende taken kunnen vervullen.  Nu al wordt samengewerkt met kerkelijke en maatschappelijke organisaties. Op deze wijze is de community niet beperkt tot een locatie waar alles moet gebeuren, maar zal het fungeren als een spil in een groter netwerk.

Ons beleidsplan is via deze link te vinden.